Návrh zařízení s rozhraním USB

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V teoretické části této diplomové práce je rozebráno rozhraní USB 2.0, včetně USB OTG. Jsou zde uvedeny především vlastnosti, které je vhodné znát pro návrh zařízení využívající USB. Stručně je zde uvedena i struktura souborového systému FAT. Praktická část obsahuje návrh OTG zařízení a jeho realizaci včetně implementace knihoven pro komunikaci přes USB a práci se souborovým systémem FAT.
In theoretical part of this master thesis is analyzed USB 2.0 interface, including USB OTG. Mainly are described here properties which are good to know for USB device design. In brief is given here a structure of the FAT file system. Practical part contains design of OTG Device and it’s realization including implementation of libraries for communication via USB and for working with FAT file system.
Description
Citation
KLÍR, T. Návrh zařízení s rozhraním USB [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
doc. Ing. Karel Němec, CSc. (předseda) prof. Ing. Dan Komosný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Vaněk, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Šilhavý, Ph.D. (člen) Ing. Vít Daněček (člen) Ing. Michal Trzos, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Krajsa, Ph.D. (člen) Ing. Martin Koutný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-08
Defence
Jaké další způsoby napájení směrnice USB umožňuje?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO