Datalogger s rozhraním Ethernet

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práca sa zaoberá návrhom dataloggeru s ethernetovým rozhraním riadeného pomocou DISCOVERY Kitu STM32F429. Datalogger je vybavený ôsmimi digitálnymi vstupmi a tromi analógovými vstupmi. Namerané dáta sú uložené na SD kartu. Ethernetové rozhranie je navrhnuté pomocou modulu LAN8720A od firmy Microchip.
Thesis deals with Datalogger with Ethernet interface controlled by DISCOVERY Kit STM32F429. Datalogger is equipped with eight digital inputs and three analogue inputs. The measured data are saved on the SD card. The Ethernet interface module is designed using LAN8720A from Microchip.
Description
Citation
ORÁVIK, T. Datalogger s rozhraním Ethernet [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kybernetika, automatizace a měření
Comittee
Date of acceptance
2015-06-09
Defence
Student obhájil diplomovou práci s výhradami.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO