Zpracování obrazu v systému Android - odečet hodnoty plynoměru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem zpracování obrazu v systému Android. Volbou vývojového prostředí a jeho implementací. Pracovní postup řešení problematiky zahrnuje vytvoření aplikace a grafického uživatelského rozhraní. Text zahrnuje popis funkcionality aplikace, komunikace s fotoaparátem, uložení a načítání dat. Dále popisuje použité algoritmy a metody zpracování obrazu pro detekci hodnot plynoměru.
This thesis describes the design of the image processing for Android system, consisting of the choice of the development environment and its implementation. Workflow solution to the problem involves development of the Androidapplication and it’s graphical user interface. The text includes description of the application functionality, communicationwith a camera, storing and retrieving data. It also describes used algorithms and image processing methods used for detecting values from the counter of the gas meter.
Description
Citation
WERTHEIM, M. Zpracování obrazu v systému Android - odečet hodnoty plynoměru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kybernetika, automatizace a měření
Comittee
doc. Ing. Eduard Janeček, CSc. (předseda) prof. Ing. František Šolc, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Ludvík Bejček, CSc. (člen) Ing. Soběslav Valach (člen) Ing. Petr Petyovský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-10
Defence
Student neobhájil diplomovou práci. Na základě posouzení DP vedoucím i oponentem se komise k jejich hodnocení se jednoznačně přiklonila. Práce neodpovídala rozsahem ani obsahem požadavkům na DP.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO