Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem obytného souboru na ul. Pastviny v Brně - Komíně. Terén na většině parcely pomalu stoupá, ve východní části je stoupání prudké. Tato část je využita jako zahrádky. Rovnější část je určena k zastavění 26 rodinnými domy, většina z nich je navržena jako řadová. Každý dům má garáž zpřístupňující pozemek a plochou vegetační střechu.
Bachelor's thesis is focused on designing residential complex in Brno - Komín. The terrain rises up mostly slowly but at the east part of the area it rises sharply. That place is used as gardens. In the rest of the area there are 26 family houses. Most of them are designed as terraced houses. They have a garage that acces the garden and flat green roof.
Description
Citation
FIGLOVSKÁ, P. Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Ľubica Vítková, Ph.D. (předseda) doc. Ing. arch. Maxmilian Wittmann, Ph.D. (člen) Ing. arch. Tomáš Havlíček (člen) Ing. Stanislav Mikeš (člen) Ing. arch. David Prudík (člen)
Date of acceptance
2015-05-25
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO