Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Na parcele je navržen soubor rodinných domů. Řešené území se nachází na ulici Pastviny v městské části Brno – Komín. Ze západu a z jihu je prostor uzavřen skupinou řadových domů, v severní části je umístěno několik samostatně stojících rodinných domů. Východní část nacházející se ve větším svahu je využita jako veřejný prostor, v němž je dětské hřiště, psí výběh a na vrcholu svahu odpočinkový altán. Stezka procházející veřejným prostorem navazuje na stávající alej a je podél ní umístěno několik venkovních posilovacích strojů.
On the plat is designed a housing complex with family houses. Labelled area is placed on the Pastviny street in city district Komín in Brno. The area is from the west and south closed with group of row houses, on the north is group of stand alone family houses. Eastern part with high slope is used as public space with playground, dog park and relaxing arbor on the top of the hill. The path headed through the public space is connected with current tree alley. Along the path is placed outdoor fitness equipment.
Description
Citation
MARKOVÁ, K. Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Ľubica Vítková, Ph.D. (předseda) doc. Ing. arch. Maxmilian Wittmann, Ph.D. (člen) Ing. arch. Tomáš Havlíček (člen) Ing. Stanislav Mikeš (člen) Ing. arch. David Prudík (člen)
Date of acceptance
2015-05-25
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO