Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Lokalita řešeného území se nachází v Brně – Komíně. Tato městská část je obklopená částmi Brno – Kníničky, Brno – Bystrc, Brno – Jundrov, Brno – Žabovřesky, Brno – Královo Pole a Brno Medlánky. V rámci samotného Komína je území situováno ve východní okrajové části. Z topografického hlediska se území nachází v kotlině, která se svažuje z východní části území. V současné době je oblast užívána jako rekreační za účelem zahrádkaření. Navrhovaný urbanistický návrh vychází z vytvoření dvou centrálních obytných částí, rozkládajících se na dvou výškových úrovních a tvořící tak dvě rozměrově výrazné platformy. Území je zastavěno stavbami určenými k parkování a bytovými domy. Stavby určené k parkování jsou čtyř druhů – nad terénem, pod bytovými domy, pod terénem a částečně pod terénem. Bytové domy jsou zastoupeny v území ve dvou typech – typu A a typu B. Typ A je čtyřpodlažní a nabízí šest bytových jednotek pro dvanáct osob. Typ B je pětipodlažní a nabízí šestnáct bytových jednotek pro čtyřicet osm osob.
The area is located in Brno - Komín. This part of town is surrounded by Brno - Kníničky, Brno - Bystrc, Brno - Jundrov, Brno - Žabovřesky, Brno – Královo Pole and Brno - Medlánky. Komín is situated in the eastern part of the given site. From a topographical point of view the area is located in the valley that descends from the east edge towards the west edge of the site. The current use of the area is mostly recreational gardening. The proposed urban design is based on the creation of two central residential areas, decomposing into two levels and representing two distinct dimensions platforms. The area is made by buildings for parking and residential houses. There are four types of buildings designed for parking - above the terrain, directly beneath apartment buildings, partly below ground level and totally below ground. Residential buildings are performed in two types - Type A and Type B. Type A has four floors and offers six residential units for twelve people. Type B has five floors and offers sixteen housing units for forty-eight people.
Description
Citation
KANDRNÁLOVÁ, T. Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Ivan Ruller (předseda) Ing. arch. Lubomír Kipila (člen) Ing. arch. Jiří Mikšík (člen) Ing. Jiří Svoboda (člen)
Date of acceptance
2015-05-25
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO