2015

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 91
 • Item
  Objekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brně
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Hanžl, Jakub; Hybská, Bohumila; Nový, Vítězslav
  Návrh nové metropolitní radnice umístěné na brněnské okružní třídě koncentruje všechny pracoviště městské samosprávy na jedno místo, a sice na severní část náspu mezi ulicemi Benešova a Koliště v těsné blízkosti budovy bývalé celnice a paláce Morava. Výchozím předpokladem je budoucí přesun hlavního nádraží a uvolnění pozemků dnešního kolejiště pro park a další výstavbu.
 • Item
  Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Babka, Tomáš; Jura, Pavel; Poslušná, Iva
  Nový obytný komplex v Brně Komíně je navržen jako trvale udržitelná, kompaktní, hustě osídlená čtvrť nízkopodlažních domů s parkem a nově ztvárněnou zahrádkářskou kolonií. V závěrečné diskuzi se autor zamýšlí nad opodstatněností platných norem, které přímo ovlivňují proces navrhování.
 • Item
  Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Nováková, Natalie; Novák, Antonín; Smejkal, Radovan
  Tématem bakalářské práce je urbanistická studie obytného souboru v Brně, městské části Komín. Cílem je nalezení městské struktury reflektující město, místo a potřeby obyvatel. Stavební program a kapacity jsou navrženy s cílem vytvořit životní prostředí iniciující kvalitní sociální život a fungující sousedství. V návrhu je také brán aspekt na udržitelnost rozvoje, konkrétně hospodaření s vodou. Návrh reflektuje původní funkci parcely, a to zahrádky a rovněž respektuje svažitý terén a navazující les.
 • Item
  Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Zedka, Zdeněk; Novák, Antonín; Smejkal, Radovan
  Můj návrh si klade za cíl vytvořit obytný soubor o nízké podlažnosti v lidském měřítku.
 • Item
  Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Balaščáková, Petra; Novák, Antonín; Štěrbák, Edvard
  Pozícia celej mestskej časti obklopenej zalesnenými vrcholmi sa stáva podstatou projektu. Primárne je ponúknuť jej obyvateľom čo najväčší komfort, navodiť im pocit maximálneho prepojenia s prírodou a zároveň čo najefektívnejšie využiť 2 ha pozemku. Konceptom projektu je postupný prechod z mesta do krajiny, čo sa odráža vo výbere typu obytného súboru: prechod od bytových domov maximálne 4 podlaží k terasovým domom, ktoré sú organicky vložené do prudko zvažujúceho sa svahu v približne pozemku. Dôležitou súčasťou návrhu je zabstrahovanie severozápadne sa zvažujúceho terénu na určité terasy, ktoré stúpajú s terénom nielen v pozdĺžnom ale aj v priečnom smere a prechod obyvateľov mezi jednotlivými platformami umocňuje uvedomenie si postupného stúpania k zalesnenému vrcholu. Prechádzka je zavŕšená úzkymi cestami vedúcimi pomedzi jednotlivé domy pozemku, ktoré evokujú prechádzku lesom a ústia na otvorenú plochu návršia predstavujúceho dosiahnutie miesta maximálneho prepojenia človeka s prírodou a zároveň s mestom. Na výhliadkovo relaxačných terasách nad pozemkom si človek môže vychutnať ono prepojenie a nadviazať na chodník vedúci k Palackému vrchu. Dôležitou súčasťou návrhu je vznik poloverejných priestorov medzi jednotlivými objektami, ktoré sú prirodzene vytvorené svojím vyosením v náväznosti na hlavné línie mesta. V priestoroch budú umiestnené multifunkčne využiteľné drevené plochy, určené k interakcii obyvateľov súboru. Východiskom pre navrhovanie jednotlivých bytových domov je poskytnutie čo najväčšieho kontaktu s okolím, preto je väčšina bytov orientovaná na východnú aj západnú stranu. V terénnom zlome je vždy jedno podlažie zapustené do terénu, čo umožňuje vytvorenie vonkajšieho priestoru v podobe súkromnej záhradky pre obe podlažia.