Ovládání generátoru sítového provozu z prostředí OPNET Modeler

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce popisuje rozhraní mezi síťovým simulátorem OPNET Modeler a generátorem síťového provozu IxChariot. Cílem je ovládání generátoru pomocí dat ze simulace uvnitř OPNET Modeleru, přesněji generování datového toku s patřičným nastaveným polem DSCP pro identifikaci kvality služeb. Cíle práce lze dosáhnout dvěma cestami: využitím IxChariot TCL API a IxChariot C API. Jsou popsány obě varianty a na závěr je provedena diskuze o možnostech a rozdílech těchto přístupů.
In this work an interface between network simulator OPNET Modeler and network operations generator IxChariot is described. The goal is to control the generator by data from an OPNET modeler simulation. More accurately the generator is supposed to produce a data flow with desired settings of DSCP field, which is used to support quality of service mechanism. The goal can be achieved by two possible approaches: using IxChariot TCL API or IxChariot C API. Both of these approaches are described and conclusions are made at the end.
Description
Citation
BARTL, M. Ovládání generátoru sítového provozu z prostředí OPNET Modeler [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Karol Molnár, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Hošek, Ph.D. (člen) Ing. Ľuboš Nagy, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Bezpalec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-09
Defence
V práci uvádíte, že je v nástroji IxChariot možné predikovat chování sítě v reálných podmínkách. Jak taková predikce vypadá a na jakých matematických funkcích je založena? Z obrázku 8.4 to vypadá, že délka provedeného textu byla pouze 6 vteřin. Není tato doba přiliš krátká na to, aby došlo k plnému vytížení linky a projevilo se nastavení QoS? Proč nebyla doba trvání testu delší? Jaký byl průběh hodnoty jitter (bez / s QoS) při testu popsaném v kapitole 8.3?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO