Cesta do nitra Martina H.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění
Abstract
Hlavním cílem mé diplomové práce bylo znovu navázání na svou dřívější individuální tvorbu. Při ztvárnění obrazů jsem vycházel z mého nitra, které se emotivně podílelo na rozhodování o výsledné konstelaci barev. Výsledný cyklus obrazů je zpracován technikou olejomalby s využitím převážně středních formátů. Kompozice obrazů vychází z geometrické abstrakce a čerpají z předchozích děl zvětšováním detailů z vlastních starších maleb. Dílčím cílem práce bylo hledání barevných variací, které svou podstatou vyjadřují různé emoční stavy. V práci se zaměřuji především na hledání harmonických souhra barevných tónů.
The main aim of my thesis was to re-establish their former individual creation. When rendering images, I came from my heart that emotionally involved in deciding the final constellation of colors. The resulting series of images is processed oil painting technique using mainly medium formats. The composition of paintings based on geometric abstraction and draw on previous work by increasing the details of their own earlier paintings. The operational objective was to search for color variations that inherently express different emotional states. The work focuses primarily on finding harmonious interplay of color tones.
Description
Citation
HELÁN, M. Cesta do nitra Martina H. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarné umění - konceptuální tendence
Comittee
doc. MgA. Luděk Rathouský (předseda) doc. Václav Stratil, Prom. Ped. (člen) doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (člen) doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (člen) akad. soch. Martin Zet (člen) Mgr. Slavomír Krekovič, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen) MgA. Vasil Artamonov (člen) doc. MgA. Milan Houser (člen) doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen) MgA. Matěj Smetana, Ph.D. (člen) Jiří Ptáček (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO