Metoda ‘sledování regionů’ pro analýzu ultrazvukových sekvencí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce se zabývá ultrasonografickým kontrastním vyšetřením, které se provádí za účelem hodnocení perfuze tkání a neinvazivní ultrazvukovou metodou spekle tracking, překonávající nedostatky dopplerovských metod, sloužící ke snímání pohybu tkání.
Thesis deals with ultrasonographic contrast examinations, that are performed to assess tissue perfusion and non-invasive ultrasound method speckle tracking, overcoming the weaknesses of Doppler techniques used to scanning the movement of the tissue.
Description
Citation
BYRTUS, D. Metoda ‘sledování regionů’ pro analýzu ultrazvukových sekvencí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínské inženýrství a bioinformatika
Comittee
prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (předseda) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (místopředseda) doc. RNDr. Martin Kovár, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Ctirad Hofr, Ph.D. (člen) Ing. Denisa Maděránková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-10
Defence
prof. Jiří Jan položil otázku: Nakreslete schéma simulátoru proudící krve a popište experiment a jeho cíl a výsledky. Student neodpověděl na položenou otázku ani s pomoci komise. Ing. Harabiš položil otázku: Víte čím jsou dány spekle v UZV obraze? Na čem závisí? Budou se měnit spekle, pokud jsou všechny vlivy konstantní? Student odpověděl na položenou otázku s výraznou pomoci komise. doc. Hofr položil otázku: Vysvětlete základní cíl a popis Vaší práce laikovy. Jaký je průtok krve srdcem. Student odpověděl na položenou otázku s výraznou pomoci komise.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO