Analýza výměnných sítí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem bakalářské práce je návrh a implementace protokolu v prostředí Opnet Modeler. V uvedené práci budou vytvořeny veškeré prvky, nebyly použité žádné výchozí nastavení. V prvních kapitolách tvorby simulace jsou definovány pakety. Další kapitolu tvoří blokové schéma koncové stanice, ve které se přiřazují funkce blokům. Pro centrální proces je vytvořen procesní model, také pro router. Jednotlivé prvky jsou vloženy do palety s prvky a následně použité v simulaci. Spojení proběhlo novou linkou, která byla definována zvlášť. Jedna z vytvořených simulací bude v menším rozsahu a druhá v globálním měřítku s více prvky.
The aim of the thesis is the design and implementation of the protocol in OPNET Modeler. In this work will be developed all the elements have been used no default settings. In the first chapters, making simulation are defined packets. Another chapter consists of a block diagram of workstations, which are assigned to function blocks. The central process is created by the process model, also for the router. The individual elements are inserted into a variety of elements and subsequently used in the simulation. Connection is a new service that has been defined separately. One of the simulations will be created on a smaller scale and the other on a global scale with more features.
Description
Citation
BLAŽEK, L. Analýza výměnných sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Miloslav Filka, CSc. (předseda) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Martin Kyselák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Münster, Ph.D. (člen) Ing. Ľuboš Nagy, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
Student práci nedokončil, prezentované výsledky neodpovídaly zadání. Student popisoval graf průběhu simulace jako graf vytížení linky s/bez výpadku spojení. Naprogramovanou část nelze zkontrolovat, neboť nebyla funkční. Student popisoval, že se nejednalo o ojedinělou situaci. Zdůvodněno slovy, že simulace někdy fungovala a jjindy zase ne.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO