Zdravotně technické instalace v historické budově

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá zdravotně technickými instalacemi v historické budově. Teoretická část se po analýze tématu věnuje problematice odvádění odpadních vod z objektu a podzemních podlaží. Dále se jsou zpracovány teoretická řešení zdravotně technických instalací a zpracovány varianty. Vhodnější z variant je nakonec dopracována v podrobnostech prováděcího projektu.
This Master’s thesis deals with sanitation installation in historic building. The theoretical part of the topic analysis deals with the issue waste water discharge from the building and ground floor. Furthermore, the theoretical solutions are processed sanitation installation and variants of it. Preferable variant is finalized the details of the implementation of the project.
Description
Citation
VRBA, M. Zdravotně technické instalace v historické budově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2015-02-05
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO