Skladovací hala

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce na téma Skladovací hala je zpracována ve formě projektové dokumentace k provedení novostavby. Objekt je navržen na parcelách 2828/108, 2828/106, 2828/105, 2828/104, 2828/222, 2828/107 v katastrálním územím Brno - Černovice. Objekt je přistavěn ke stávající výrobní hale a je rozdělen na dvě části. Skladovací a administrativní. Administrativní část má dvě nadzemní podlaží a obsahuje kancelařské prostory a hygienické zázemí pro zaměstnance ve výrobě. Skladovací část je určená pro skladování plastových výrobků.
The master´s thesis on the topic Storage hall is processed in the form of project documentation for the realization of the new building. This building is projected on a plot 2828/108, 2828/106, 2828/105, 2828/104, 2828/222 and 2828/107 in the cadastral area Brno – Cernovice. This building is adjoined to the existing production hall and is divided into two parts. This parts are storage and administration. The administrative part has two floors and includes office space and hygienic facilities for own employees. The storage part is determined for storing of plastic products.
Description
Citation
ŠČUDLA, P. Skladovací hala [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2015-02-03
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO