Mateřská škola v Moravanech u Brna

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem mé diplomové práce je zpracování dokumentace novostavby mateřské školy. Objekt je jednopodlažní, nepodsklepený s kapacitou 60 dětí rozdělených do 3 oddělení. Objekt je založen na základových pasech. Půdorys objektu je nepravidelný. Budova je navržena z konstrukčního systému KM BETA. Objekt je zastrešen plochou střechou.
Subject of my master´s thesis is to make project documentation for a new building of kindergarten. The building is single – storey, without basement and its capacity is 60 children divided into 3 classes. As foundation system of the building are used foundation strips. Floor plan of the building is irregular. The building is designed from construction system KM BETA. Building is covered by a flat roof.
Description
Citation
IVÁN, K. Mateřská škola v Moravanech u Brna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2015-02-03
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO