Finanční restruktualizace stavebního podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá finanční restrukturalizací stavebního podniku. Na konkrétním podniku, je ukázána možnost, jak pomocí finanční restrukturalizace zlepšit finanční zdraví tohoto podniku a tím i jeho konkurenceschopnost, která je vzhledem k současné situaci na stavebním trhu zcela klíčová. Za pomocí metod finanční analýzy je vyhodnocen současný stav finančního zdraví a finančního řízení podniku. Na základě těchto závěrů jsou navrženy nápravná opatření v rámci finanční restrukturalizace, jejichž účinnost je na závěr opět ověřena pomocí finanční analýzy.
This thesis deals with a financial restructuring of the construction company. On the concrete company it is shown how the financial restructuring can help to improve the financial health of this company and so its competitiveness, which is, considering the current situation on the construction market, absolutely crucial. Using the methods of financial analysis the current state of financial health and financial management is evaluated. Based on these results some corrective actions within the financial restructuring are proposed. The efficiency of these actions is in the end verified again using the financial analysis.
Description
Citation
JANHUBA, T. Finanční restruktualizace stavebního podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
Date of acceptance
2014-02-05
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO