Porovnání návrhu ŽB konstrukcí podle EN a ACI

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na posudek administrativní budovy z pohledu dvou různých norem a porovnání jejich přístupů. Těmito normami je aktuálně platná evropská norma ČSN EN 1992-1-1 (EC2) a norma dle amerických standardů ACI 318-11. V rámci práce byly posouzeny sloupy v druhém podzemním podlaží a v prvním nadzemním podlaží. Dále byla posouzena lokálně podepřená deska nad 1NP a schodiště spojující jednotlivá patra. Všechny řešené prvky byly posuzovány dle 1. mezního stavu únosnosti.
The thesis is focused on the opinion of an office building from the perspective of two different standards and comparing their approaches. These standards is a currently valid European Standard EN 1992-1-1 (EC2) and standard according to US standards ACI 318-11. In this work were considered pillars in the second basement and on the first floor. Was also assessed locally supported slab above the 1st floor and staircase connects the individual floors. All the completed elements were assessed according to the 1st ultimate limit state.
Description
Citation
HAMRLÍK, M. Porovnání návrhu ŽB konstrukcí podle EN a ACI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2015-02-05
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO