Bytový dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce „ Bytový dům“ je zpracována ve formě projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený objekt je umístěn v obci Hrušovany nad Jevišovkou. Svým charakterem jde o zděný objekt s Miako stropem. Hlavní vstup do objektu je ze severní strany. Jedná se o čtyř podlažní objekt. V podzemním podlaží jsou situovány sklepní prostory a dva byty. V ostatních nadzemních třech podlažích je navrženo 12 bytů. Práce je zpracována kompletně včetně požárně bezpečnostního řešení a zhodnocení konstrukcí a objektu z hlediska požadavku stavební fyziky. Součástí projektu jsou také dispoziční studie, a schématický návrh vnitřního vodovodu a vnitřní kanalizace a návrh retenční nádrže.
Thesis „Flat building“ is made by project documentation containing all therms required by regulations. Designed structure is placed in village Hrušovany nad Jevišovkou. Structure of the building is made from blocks and Miako ceiling. The entrance into the building is from the north side. This object has four floors. On the first level are situated cellars and two flats. On the other three floors are fourteen flats. The work includes fire safety solution and evaluation of structures and building in terms of building physics. schematic design of water supply and drainage systems and canculation of the accumulation tank.
Description
Citation
BURSÍK, K. Bytový dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2014-02-03
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO