Trasování objektů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Základem této práce je seznámení se se zpracováním digitálního obrazu a popisem scény, zvláště pak rozdílů ve snímcích a způsobu pohybu těles v nich. Výsledkem práce je vytvoření algoritmu vhodného pro nalezení a predikce stejných objektů na sérii snímků. Dále jsou stanoveny podmínky, za kterých mají takovéto predikce smysl. Tato práce se zabývá výhradně syntetickými scénami, které lze chápat jako zobecnění světa. Pokud se úspěšně podaří vyřešit trasování a predikce na takovýchto scénách, je možné dalším rozšířením algoritmů postihnout i komplikovanější úlohy.
This project describes image processing, characterization of scenes, especialy differences of screen captures and method motion objects there. Practical part defines the program, which is finding and tracking similar objects on video files or series of images. The program also computes predictions of next location for each object. This thesis is working with only synthesis scenes. I have chosen this way, because we can understand the synthesis scenes as a simplification of world. If solution of tracking and prediction on this scenes are suscesfull, then could be possible resolve also complicated problems.
Description
Citation
JULÍNEK, Z. Trasování objektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kybernetika, automatizace a měření
Comittee
prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný (předseda) prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. (místopředseda) prof. Ing. Pavel Jura, CSc. (člen) Ing. Karel Horák, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Čejka, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-11
Defence
Student prezentoval svoji závěrečnou práci. Na otázky oponenta student odpověděl. Komise: Aplikace Wienerových objevů na danou problematiku Aplikace prezentovaných závěrů v praxi Student na otázky odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO