Železobetonová prefabrikovaná nosná konstrukce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem a posudkem hlavních částí nosného systému montované železobetonové sportovní haly. Mezi navrhované prvky patří předepjatý vazník T-průřezu, sloupy, desky a průběžné průvlaky. Práce obsahuje technickou zprávu, statický výpočet a výkresy tvarů a výztuže řešených částí.
The aim of this thesis is to design main parts of the construction for concrete sports hall made from prefabricated elements. Designed elements are T-shaped prestressed roof truss, columns, slabs and continuous girders. This thesis contains engineering report, calculations and drawings of the designed parts.
Description
Citation
LYČKA, L. Železobetonová prefabrikovaná nosná konstrukce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2015-02-04
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO