Podnikatelský záměr

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá navržením podnikatelského plánu pro založení tanečního studia poskytující nabídku výuky různorodé akrobacie. Společnost je spíše menšího rázu dle členění velikosti podniků. Práce se rozděluje do třech částí. V úvodní části jsou vysvětlena teoretická východiska, která jsou dále v druhé části použita pro zpracování analýzy současného stavu a aplikována v části třetí – návrhu.
This thesis deals with designing a business plan for the establishment of dance studio providing a diverse range of the many kinds of acrobatics lessons. The company is a rather minor character breakdown by size of enterprise. The work is divided into three parts. In the theoretical section - the theoretical basis for second part is explained and that is analysis of the current state and next is design part.
Description
Citation
HŮLKOVÁ, L. Podnikatelský záměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Ing. Jiří Baťka (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen)
Date of acceptance
2015-02-03
Defence
Vedoucí - odpovězeno Oponent - odpovězeno Ing. Baťka - otázka ohledně právní formy - odpovězeno; marketingový průzkum - odpovězeno; co je to marketing - odpovězeno; Ing. Ptáček - odměna pro lektory - odpovězeno Ing. Mráček - doprava do místa podnikání - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO