2015

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 406
 • Item
  Online marketing firmy XYZ včetně využití sociálních sítí pro marketingovou komunikaci
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Ohlídal, Evžen; Chlebovský, Vít; Urban, František
  Cílem provedeného výzkumu v diplomové práci je analýza současných nástrojů užívaných pro online marketing, včetně pohledu na oblast sociálních sítí. Na základě teoretických poznatků práce analyzuje konkrétní způsoby užití online marketingových nástrojů firmy XYZ, jakožto výhradního distributor značky Messoa pro Českou a Slovenskou republiku. Messoa vyrábí kamerové a dohledové systémy. Následně práce navrhuje změny, které vedou k vyšší efektivitě využití online marketingu firmy.
 • Item
  Podnikatelský záměr
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Žabenský, Zbyněk; Rompotl, Jaroslav; Navrátil, Jaroslav
  Tato práce obsahuje studii podnikatelského záměru na zvýšení kapacity výroby prostřednictvím zlepšení celkové efektivnosti zařízení linky povrchové montáže elektronických součástek. Obsahuje technický popis, procesní popis změny a ekonomické vyhodnocení investice. Práce se zaměřuje na vymezení pojmu „celkové efektivnost zařízení“ a jeho upřesnění ve výrobní firmě zabývající se výrobou elektronických součástek.
 • Item
  Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Klímová, Lenka; Michalíková, Eva; Antoš, Marek
  Teoretická část práce je zaměřena na časové řady a také na ekonomickou problematiku především poměrových ukazatelů a jejich interpretace. Cílem této práce je analyzovat a zhodnotit vybrané ekonomické ukazatele podniku s použitím analýzy časových řad a regresní analýzy. S analýzou souvisí také predikce hodnot vybraných ekonomických ukazatelů, kterou jsem předpověděla pro dva další roky (2014 a 2015). Následně jsem touto cestou navrhla vedení společnosti řešení zjištěného budoucího vývoje společnosti. Data jsem zpracovala pomocí programů Gretl a Microsoft Excel.
 • Item
  Konsolidace účetní závěrky vybraného koncernu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Andrýsková, Hana; Rajchlová, Jaroslava; Huňková, Ivona
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním konsolidované účetní závěrky. Práce obsahuje teoretická východiska pro zpracování konsolidované účetní závěrky, postupové kroky jednotlivých metod konsolidace a teoretická východiska pro zhodnocení přístupu. Teoretické poznatky jsou poté aplikovány při sestavení konsolidované účetní závěrky vybraného podniku.
 • Item
  Podnikatelský záměr rozvoje společnosti Pro-staff, s.r.o.
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Jelčová, Denisa; Bartoš, Vojtěch; Černák, Robert
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzu současného stavu Agentury - Pro-staff sro, která je využita na tvorbu podnikatelského záměru pro rozvoj společnosti, který se soustředí na rozšíření nabídky poskytování animačních služeb a organizování společensko-kulturních a sportovních událostí na rakouském trhu. V první části jsou definovány cíle a metodika práce, zatímco druhá část obsahuje teoretické podklady pro část třetí, která se věnuje analýzám. Poslední část obsahuje vlastní návrhy autora. Návrhy prezentují tvorbu strategie vstupu na trh, která rovněž zahrnuje finanční plán a doporučení, na co by se měla společnost v budoucnosti zaměřit a čemu se vyvarovat.