VÝŠKOVÉ PARAMETRY TEXTURY POVRCHU

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-11-13
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
MM publishing, s.r.o.
Abstract
V normě ČSN EN ISO 25178-2 je definováno celkem 7 výškových parametrů textury povrchu. Jejich české názvy byly vytvořeny překladem z evropské normy EN ISO 25178-2:2012. V první části článku jsou uvedeny navržené změny v názvosloví jednotlivých parametrů, které vznikly na základě analogie názvů profilových parametrů. V další části je pro názornost uveden příklad hodnocení textury dvou vybraných povrchů pomocí těchto výškových parametrů.
The standard ČSN EN ISO 25178-2 defines 7 height parameters of surface texture. In the article there are presented the proposed changes in the Czech nomenclature of the height parameters that were created on the basis of analogy of the profile parameters.
Description
Citation
. 2014, vol. , issue , p. 106-107.
http://www.mmspektrum.com/141103
Document type
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
DOI
Citace PRO