Analýza demografického vývoje v základních školách v Kuřimi

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu demografického vývoje počtu dětí ve městě Kuřim. V bakalářské práci jsou použity statistické metody časových řad a re-gresní analýzy. Analyzuje počet dětí navštěvujících školská zařízení v závislosti na počtu narozených dětí. Předpovídá, jaký bude potřebný počet otevřených tříd v roce 2011 a 2012.
This thesis focuses on the analysis of demographic trends in the number of chil-dren of the city Kuřim. Bachelor thesis contains theory of time series methods and re-gression analysis. It analyzes the number of children attending schools, depending on the number of births. It predicts how many the required number of open classes will be needed in the year 2011 and 2012.
Description
Citation
TRTÍLEK, I. Analýza demografického vývoje v základních školách v Kuřimi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Jiří Kropáč, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen) Ing. Štefan Štepník (člen)
Date of acceptance
2011-06-24
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO