Dokumenty pro studenty se specifickými potřebami

Adaptace dokumentů byla provedena na přání Poradenského centra Alfons, ICV VUT v Brně za účelem zpřístupnění studijní literatury studentům se specifickými potřebami Vysokého učení technického v Brně. Adaptované tituly jsou proto součástí fondu Digitální knihovny Ústřední knihovny VUT v Brně a poskytnutí třetím stranám smí být pouze se souhlasem Poradenského centra Alfons.

Uživatel tyto dokumenty smí využít výhradně pro svou vlastní potřebu a nesmí jej jakkoli množit a dále šířit. Nakládání s adaptovanou studijní literaturou je vázáno dle zákona č. 121/2000 Sb. autorskými právy, jejichž porušení je trestné.

Přístup k dokumentům je nutné si zajistit v Poradenském centru Alfons. Poté se již stačí přihlásit do Digitální knihovny a dokumenty si můžete stáhnout. Podrobné informace o registraci a možnostech přihlášení naleznete na stránkách Ústřední knihovny.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 33