Nízkocyklové únavové chování lité hořčíkové slitiny AZ61

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá zjištěním cyklické plasticity a nízkocyklovým únavovým chováním lité hořčíkové slitiny AZ61. Slitina byla odlita metodou squeeze casting. Mimo únavových vlastností byla pozorována mikrostruktura dané slitiny a byly změřeny mechanické vlastnosti slitiny AZ61.
This bachelor´s thesis ai dealing with the finding of cyclic plasticity and the low cycle - fatigue behavior of magnesium alloy AZ61. Alloy was cast via squeeze casting method. In addition to fatigue properties was observed microstructure of the alloy and was measured the basic mechanical properties of the alloy.
Description
Citation
KAŇOVÁ, M. Nízkocyklové únavové chování lité hořčíkové slitiny AZ61 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Materiálové inženýrství
Comittee
doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (předseda) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) prof. RNDr. Jan Kohout, CSc. (člen) prof. Ing. Martin Trunec, Dr. (člen)
Date of acceptance
2011-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO