Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-09-02
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Od 1. 4. 2011 je platná aktualizovaná norma ČSN ISO 690 (01 0197), která je českou verzí mezinárodní normy ISO 690:2010. Touto normou se ruší a nahrazují ČSN ISO 690 (01 0197) z prosince 1996 a ČSN ISO 690-2 (01 0197) z ledna 2000. V souvislosti s touto situací jsme se rozhodli vypracovat metodiku, která by srozumitelně podala způsoby citování a pravidla tvorby záznamů podle aktualizované normy. V mnohých případech bylo nutné rozhodnout sporná tvrzení obsažená v normě a vyrovnat se s chybami v překladu. Pro potřeby tohoto dokumentu jsme zvolili jednotnou interpunkci a styl. Naší primární snahou není interpretace všech možností citování podle aktualizované normy, ale nabídnutí citačního stylu, který bude mít jasněji vymezená pravidla. Naším cílem bylo také nabídnout aktuální a přehledné příklady, dále lépe zpracovat citování elektronických dokumentů a prezentovat modely pro citování specifických druhů dokumentů.
Description
Citation

Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
DOI
Collections
Citace PRO