Publikace

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 7
 • Item
  Transferové oceňovanie úverov a pôžičiek v Českej a Slovenskej republike
  (Nakladatelství VUTIUM, 2023-04-06) Ištok, Michal
  Predkladaná vedecká monografia je výsledkom výskumu realizovaného v ro- koch 2021 a 2022 a vznikla za podpory Technologické agentury ČR v rámci řešení projektu č. TL05000328 „Stanovení obvyklé ceny u finančních transakcí náhledem principu tržního odstup” (doba trvání projektu: 06/2021 – 12/2023). Publikácia sa zaoberá aktuálnou témou stanovenia transferových cien finančných transakcií – úverov a pôžičiek v podmienkach Českej a Slovenskej republiky. Hlavným cieľom publikácie je popísať a ďalej na základe systematických poznatkov navrhnúť vhodnú metodiku na stanovenie úrokovej sadzby pri úveroch a pôžičkách so zameraním na malé a stredne veľké spoločnosti pri akcente kladenom na využitie voľne dostupných nástrojov a dát. Naväzujúcim cieľom je navrhnutie metodiky stanovenia úrokovej sadzby v zjednodušenom režime.
 • Item
  Otevřená věda na VUT v Brně
  (Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna, 2022-10-26) Skůpa, Jan
  Propagační leták Otevřená věda na VUT představuje jednotlivé části otevřené vědy jednoduše s důrazem na aktivit Ústřední knihovny v této problematice.
 • Item
  Transfer Pricing in V4 Countries
  (Nakladatelství VUTIUM, 2020-05-26) Brychta, Karel; Ištok, Michal; Sulik-Górecka, Aleksandra; Poreisz, Veronika
  This monograph provides a comprehensive critical comparative study of legal regulations of transfer pricing in the V4 countries (the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia). The monograph consists of two basic parts: conceptual and empirical. The empirical investigation itself is based on a qualitative research approach – above all, on comparative analysis approach for its methodology, which is in keeping with a qualitative research design. The subject being compared is transfer pricing in V4 countries with a focus given on to the rules governing transfer pricing in V4 countries as a strategic issue in the realized research. In the conceptual part of the monograph, the authors provide a literature overview for the issue of transfer pricing, a description of the design of empirical investigations and an overview of the basic standards as set by the OECD and EU. These parts of the monograph create a background for the empirical part which deals, among others, with the way the V4 countries adopted these standards. The empirical part of the monograph consists of the chapters dealing with the legal regulations of transfer pricing in particular V4 countries. These chapters also include a basic summary of the case-law related to transfer pricing issues and the identified problems and inadequacies in the legal regulations. In the following part of the monograph a comparison of transfer pricing regulations in the V4 countries is presented. The next part of the monograph comprises the policy implications for transfer pricing legal regulation for V4 countries.
 • Item
  Otevřený přístup k vědeckým informacím: současný stav v České republice a ve světě
  (Nakladatelství VUTIUM, 2016-09-14) Dědičová, Petra; Rygelová, Pavla; Marek, Jiří; Skůpa, Jan; Bartošek, Miroslav; Fabián, Ondřej; Kotouček, Jiří; Masár, Ivan; Melicharová, Lucie; Myška, Matěj; Němečková, Lenka; Plch, Lukáš; Rákosník, Jiří; Simandlová, Tereza; Straková, Lucie; Suber, Peter; Syrová, Radka; Vávrová, Markéta; Vtípil, Adam; Dědičová, Petra; Rygelová, Pavla; Marek, Jiří; Skůpa, Jan
  Kniha Otevřený přístup k vědeckým informacím si klade za cíl zmapovat situaci v České republice a ve světě, představit širšímu publiku dosažené cíle, úspěšné počiny, aktivity i záměry, o které v posledních letech usiluje česká a světová komunita otevřeného přístupu. Kniha je určena nejen pro odbornou, ale i laickou veřejnost. Neméně významným záměrem, který se odráží i v samotném stylu této knihy, je snaha přitáhnout jednotlivé zástupce celého cyklu vědeckého publikování k debatě o současných zásadních změnách ve vědecké komunikaci a poskytnout jim podklad k diskusi, o který se budou moci opřít nebo se jím alespoň inspirovat.
 • Item
  Fond na podporu publikování v režimu “gold open access”
  (Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna, 2013-09-20) Rygelová, Pavla; Vyčítalová, Lucie
  Analýza s názvem Fond na podporu publikování v režimu „gold open access“ vznikla v rámci interního rozvojového projektu pro Vysoké učení technické v Brně. V dokumentu je analyzováno 69 univerzitních fondů na podporu otevřeného publikování. Na základě provedené analýzy a vykázaných podobností fondů jsou doporučeny podmínky pro nastavení fungování fondu na VUT. Součástí dokumentu je seznam analyzovaných fondů.