Energetická certifikace systémů větrání a klimatizace v budovách

Abstract
Hlavním tématem jsou větrací a klimatizační systémy používané v budovách. Práce se zabývá jejich analýzou a parametry vnitřního prostředí, které ovlivňují. Podle současné legislativy sumarizuje požadavky na způsob výpočtu energetické náročnosti technických systému budov. Na vybraném typu budovy vyhodnocuje z hlediska energetické náročnosti jednotlivé systémy větrání a klimatizace a jejich měrné spotřeby energie.
The main theme of dissertation theses is systems of ventilation and air-condition used in buildings. Work consists of analyse of this systems and parameters of indoor clime whose are affected by them. It summarizes demands on the process of calculation the energy efficiency of the building services by actual legislative. On one chosen type of building is done the energy simulation of implemented systems of ventilation and air-condition by energy efficiency and their specific need of energy.
Description
Citation
PÍŠOVÁ, P. Energetická certifikace systémů větrání a klimatizace v budovách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO