Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 59
 • Item
  Cohesion and adhesion of a sealant joint subjected to compressive stress
  (EDP Sciences, 2023-10-30) Boháček, Adam; Brandtner, Michal; Šlanhof, Jiří
  This article is devoted to the evaluation of the suitability of the use of sealants when applied to a cement-based material and its subsequent exposure to compressive stress. Aquapanel cement board is chosen as the underlying material. In general, cementitious materials are characterized by a high concentration of dust particles on the surface, which prevent the correct adhesion of the sealant to the substrate, and therefore their sealing is often problematic. The sealants presented in this research are selected based on the manufacturer's recommendations for suitability for sealing cement-based materials. Base plates are made from cement board, which are subsequently sealed according to the procedures established by the ČSN EN ISO 11432 standard. The samples produced in this way are then cycled and their resistance to pressure stress is subsequently tested. The results of the test performed in this way are evaluated by measuring and visually evaluating the adhesion and cohesion of the cemented joint. Based on the results, it is possible to recommend all of the tested sealants for sealing cementitious base materials that are exposed to compressive stress.
 • Item
  Size effect of bonded area for bonded joints between ETICS with an acrylic thin-film plaster and sheet metal component
  (EDP Sciences, 2023-10-30) Průcha, Aleš; Nečasová, Barbora; Šlanhof, Jiří
  The issue of anchoring sheet metal components has been part of construction practice for a very long time. Sheet metal components can be found on most contemporary buildings and due to the increasing thickness of insulation the possibility of anchoring to the supporting substrate is a problem. This paper discusses the issue of the bonded joint size dependence on the load capacity for fastening sheet metal elements to ETICS facades. A thixotropic silane modified polymer adhesive was used for this research. It was concluded that the size has a significant effect on the load capacity of the joint and their dependence was described.
 • Item
  Use of Bonded Joints for Fastening Sheet-Metal Components to Contemporary Facades Fitted with an External Thermal Insulation Composite System with Thin-Layer Acrylic Plaster
  (MDPI, 2023-02-16) Šlanhof, Jiří; Průcha, Aleš; Nečasová, Barbora; Boháček, Adam
  This paper deals with the issue of fastening sheet-metal components on the facades of contemporary buildings that are massively insulated with external thermal insulation composite systems. This research focused on facades with thin-layer acrylic plaster and sheet-metal components made of aluminium, copper and hot-dipped galvanized sheet metal. Two different test methods and test sample geometries were used to determine the most critical aspects for the studied application sectors. Surprisingly high tensile properties as well as shear stresses in the bonded joints were recorded for all the selected combinations. The presented results confirmed the assumed benefits for the construction industry and the future practical use of this technology in construction, although the durability of a bonded joint will always depend mainly on the quality of the bonded substrate.
 • Item
  Implementace BIM do facility managementu – případová studie velké společnosti v ČR
  (Czech Journal of Civil Engineering, 2021-07-31) Venkrbec, Václav; Brandtner, Michal
  Facility management (FM) hraje v rámci životního cyklu budovy poměrně významnou roli. Kvalita zavedení FM je pro celoživotní náklady budov společnosti klíčová. Ve fázi projektování budov je již definitivně rozhodnuto o většině provozních nákladů. Nízká kvalita a variabilita projektů pak nejvíce dopadá na efektivitu provozování a tím i FM služeb. Provoz budov se tak stává dražším, komplikovanějším, a tedy i poruchovějším. Tento článek se zabývá procesem syntézy informačního managementu budov (BIM) a FM pro velké obchodní a výrobní společnosti s více než 250 zaměstnanci za využití ČSN EN ISO 41011. Využití metody BIM, respektive vytvoření 6D modelu stavby, může být efektivním způsobem počátku správy budovy v rámci jejího životního cyklu. Případová studie vyhodnocuje aplikaci BIM pomocí nástrojů SMART projektového managementu jako je GAP analýza, gantův diagram, analýza zdrojů a nákladů, PESTLE analýza, Porterův model 5 sil a SWOT analýza. Uvedené analýzy prezentují věcně, technicky a kriticky všechny oblasti a aspekty implementace jako jsou finanční, časové a lidské zdroje, dále pak možná rizika, silné a slabé stránky stejně jako výzvy a hrozby a další související faktory jako jsou politické, legislativní, technické, technologické, bezpečností a jiné. Bylo zjištěno, že benefity v podobě nezanedbatelných úspor v rámci provozu a údržby převažují nad riziky v podobě možného neúspěchu projektu.
 • Item
  TMELENÍ CEMENTOVÉ DESKY AQUAPANEL A NÁSLEDNÉ TAHOVÉ VLASTNOSTI TMELENÉHO SPOJE
  (Czech Journal of Civil Engineering, 2022-08-31) Boháček, Adam; Brandtner, Michal
  Tento článek představuje výzkum zabývající se problematikou tmelení materiálů na bázi cementu a tahovými vlastnostmi tmelené spáry. Pro potřeby výzkumu prezentovaného v tomto článku je vybíráno několik druhů použitých materiálů. Jako podkladní materiál je vybrána cementová deska Aquapanel, dále jsou vybrány tmely a to konkrétně jeden zástupce tmelů akrylových a jeden zástupce tmelů polyuretanových. Ke zvoleným tmelů pak jsou použity primery, jež jsou zvoleny na základě doporučení výrobce. Z těchto materiálů jsou vyhotovena zkušební tělesa, které se po řádném vytvrzení a nakondiciování dále zkouší. Zkoušky probíhají podle postupů stanovených evropskou normou ČSN EN ISO 8340. Na základě výsledků zkoušky, lze ke tmelení podkladního materiálu prezentovaného v tomto výzkumu doporučit pouze tmel polyuretanový. Akrylový tmel vykazuje přílišná poškození po vystavení působení zkoušek.