Možnosti grafiky a prezentace v systémech TeX a LaTeX

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá způsobem začlenění externích grafických souborů do dokumentů LaTeXu a vytvářením grafiky interními prostředky TeXu. Popisuje základní vlastnosti nástavbového balíčku PSTricks a jeho rozšíření pro tvorbu 2D a 3D grafů, speciálních matematických funkcí a elektrických obvodů. Další oblastí, kterou se práce zabývá, je způsob vytváření PDF prezentací pomocí třídy Beamer. V rámci této práce byla navržena struktura zdrojového SVG souboru, který zobrazuje elektrické obvody nebo vývojové diagramy. Byla vytvořena příslušná konverzní šablona XSLT, která zajišťuje převod těchto schémat z formátu SVG do formátu PSTricks a~umožňuje tyto grafické soubory využít v systému LaTeX.
This bachelor’s thesis deals with the insertion of external graphic files into LaTeX documents and the creation of graphics using internal tools of TeX. It describes the basic properties of the PSTricks additional package and its expansion enabling the creation of 2D and 3D graphs, special mathematical functions and electrical circuits. The work deals also with the method of creating PDF presentations using the Beamer class. This work suggests a structure of a source SVG file displaying electric circuits or flow charts. It also involves the creation of an XSLT conversion template providing for the conversion of these charts from the SVG format to the PSTricks format making it possible to use these graphic files in the LaTeX system.
Description
Citation
BUŇKA, R. Možnosti grafiky a prezentace v systémech TeX a LaTeX [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
doc. Ing. Ivan Rampl, CSc. (předseda) Ing. Ivo Herman, CSc. (místopředseda) Ing. Ladislav Káňa (člen) Ing. David Kubánek, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (člen) Ing. Milan Březina, Ph.D. (člen) Ing. Václav Pfeifer, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-18
Defence
1. V jakých jednotkách se udává velikost boxu Bounding Box? Závisí jeho hodnota nějak na rozlišení obrázku? 2. Co se stane, pokud převáděný soubor SVG obsahuje některé značky, které nejsou definovány ve vytvořené stylové šabloně? Bylo by možné odvodit DTD soubor ověřující správnost SVG odpovídající stylové šabloně?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO