Poháněná válečková dráha strojní pily

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem horizotální poháněné válečkové dráhy strojní pily, určením základních parametrů, výpočtem funkčních částí a návrhem vlastního pohonu. Další část se zabývá návrhem dopravních válečků a pevnostním výpočtem hřídele válečku. Součástí práce je výkresová dokumentace sestavení tratě, poháněcího zařízení, podsestavy válečku a hřídele válečku.
This thesis deal with concept horizontal driven roller track sawing, determination of main parameters, calculatin of functional parts and concept of several driving mechanism. The next part of this thesis deal with design transport rollers and calculation of solidity of spindle of transport roller. Part of this thesis is drawing documentation of conveyor assembly, driving device, roller subassembly and roller spindle.
Description
Citation
KALOUDA, J. Poháněná válečková dráha strojní pily [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Břetislav Mynář, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen) prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2011-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO