Sestavení a hodnocení setu in vitro jamek pro chondrogenní diferenciaci MSC buněk

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá podmínkami kultivace mezenchymálních buněk in vitro, poškození kloubní chrupavky a její náhrady pomocí chondrogenních buněk. Další část se věnuje jednotlivým druhům regulace teploty pro vyhřívání a udržení teploty uvnitř uzavřeného systému, typům detektorů teploty a vyhřívání pomocí peltierova článku. Sestavení vyhřívacího boxu, měřením teplotního profilu uvnitř boxu pomocí programu Labview, řízení pomocí platformy Arduino, přežíváním a diferenciací buněk.
Bachelor thesis concentrates on the cultivation of mesenchymal cells in vitro, damage to the articular cartilage and its replacement with the chondrogenic cells. The next section is devoted to each type of temperature control for heating and maintaining the temperature inside a closed system, the type of detector temperature and heating using the Peltier element. Assembly heater box, measuring the temperature profile inside the box with Labview program, control with Arduino platform, survival and differentiation of cells.
Description
Citation
KŘÍŽ, M. Sestavení a hodnocení setu in vitro jamek pro chondrogenní diferenciaci MSC buněk [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (předseda) doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Denisa Maděránková, Ph.D. (člen) MUDr. Šárka Sekorová (člen) MUDr. Eva Závodná, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-08-29
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Prof. Ing. Jiří Jan, CSc. položil otázky: Proč používáte pro vytápění Peltierovými články? Jakou to má výhodu? Doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. položila otázky: Dosáhne se regulace podle obrázku č. 5? Kde byl peltierův článek umístěn? Schéma zapojení jste navrhoval sám? Ing. Denisa Maděránková položila otázky: Kde uvnitř boxu jsou umístěny buňky? Jak by se měřil kyslík uvnitř systému? Jak uvnitř kyslík vzniká? Na co je v systému dusík? Na jakých buňkách se testovalo?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO