Kompilátor zdrojového kódu pro PLC SIMATIC

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce popisuje nezávislý kompilátor pro aplikace STEP 7 a WinCC V7.0 společnosti SIEMENS. Kompilátor zpracovává zdrojový soubor generovaný ze STEP 7 a následně ukládá zpracovaná data do mezisouboru typu .xls. Data mezisouboru slouží jako zdrojová data pro funkce generující soubory s tagy, připravenými na import do WinCC V7.0. Pro vytvoření kompilátoru v prostředí Visual Studio 2010 byl použit programovací jazyk C#.
The thesis discusses an independent compiler for STEP 7 and WinCC V7.0 applications of the SIEMENS company. The compiler processes source files generated in STEP 7 and subsequently saves the processed data in .xls type intermediatefiles. The data of the intermediatefiles serve as source data for functions generating files with tags to be imported into WinCC V7.0. The compiler was created using the C# programming language in Visual Studio 2010.
Description
Citation
KUBÁT, Z. Kompilátor zdrojového kódu pro PLC SIMATIC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kybernetika, automatizace a měření
Comittee
plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek, Dr. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (místopředseda) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (člen) Ing. Radek Štohl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-09-03
Defence
Student obhájil diplomovou práci s výhradami.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO