Zesílení ŽB rámové konstrukce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá zesilováním železobetonového sloupu v rámové konstrukci za použití ocelové bandáže, která je tvořena podélnými úhelníky a příčnými pásky. Práce je rozdělena do tří částí. V první části je vybrán nejvhodnější návrhový přístup. Druhá část se věnuje popisu jednotlivých kroků návrhu a posouzení. Uvažuje se s přímým přenosem části zatížení do úhelníků. Dále se předpokládá, že pásky svírají beton, čímž zvětšují jeho deformační charakteristiky. K vyřešení jednoho z nastalých problémů byl použit program ATENA 3D. Ve třetí části je navržený postup aplikován na konkrétní sloup.
This thesis reviews a strengthening of reinforced concrete column in frame structure. The column is strengthened with angles and battens. This work is divided into three parts. In the first part there is chosen an appropriate theoretical model. In the second part there is described every step of the design and the assessment which is based on two assumptions. Angles are expected to carry a part of load directly. Concrete is confined with battens. Therefore we can expect better deformation characteristics. There was also used a program ATENA 3D to elucidate one of the problems. The third part consists of designing and assessment of a particular column.
Description
Citation
JELÍNEK, T. Zesílení ŽB rámové konstrukce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO