Metrologický systém ve výrobě vibrolisovaných betonových výrobků pro kryty z dlažeb a zdivo

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá zpracováním požadavků na metrologický systém při výrobě vibrolisovaných výrobků pro kryty z dlažeb a zdivo. Práce představuje rešerši právních předpisů a norem. V rámci práce jsou identifikovány sledované metrologické veličiny při procesu výroby a kontrolní činnosti. Cílem práce je vytvoření přehledu měřidel a návrhu jejich periodicity justování.
This Bachelor Thesis deals with elaboration of requirements on metrological system in the production process of vibro-pressed products for pavement coverings and masonry. The thesis represents a research of legal regulations and norms. It identifies researched metrological quantities in the production process and control activity. The goal is to make an overview of measuring devices and proposal of their justification periodicity.
Description
Citation
PROCHÁZKOVÁ, L. Metrologický systém ve výrobě vibrolisovaných betonových výrobků pro kryty z dlažeb a zdivo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavebně materiálové inženýrství
Comittee
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO