Konstrukce zastřešení zámeckého objektu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zaobírá dřevěnou konstrukcí zastřešení barokového zámku ve Svatém Antonu a to ve variantním uspořádání. V první alternativě je analyzován současný stav, kterým je mansardová střešní konstrukce s původními dimenzemi konstrukčních prvků a s tesařskými spoji. Původní střecha je ověřená podle aktuálních platných standardů. V dalších alternativách je ponechán původní vnější tvar konstrukce (t. j. sklony a šířkové uspořádání střešní konstrukce) s přihlédnutím na možné nové využití vnitřního prostoru v budoucnosti.
Bachelor´s thesis is about timber roof construction of baroque mansion in village Svätý Anton as cast of alternatives. In first alternative is analyzed actual state, which is mansard roof construction with aboriginal supporting elements and carpeneter joints. Aboriginal roof is attested by current standarts. In next alternatives is the shape of the roof left unchanged (inclination and width arrangement of the roof construction) taking into new possible exploitation of space in the future.
Description
Citation
HRIC, F. Konstrukce zastřešení zámeckého objektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO