Vytvoření cenových podkladů pro stanovení tržního nájemného v bytech pro lokalitu Brno - střed

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Motivací této diplomové je ukončení regulace cen nájmu k 31. 12. 2012 a z toho vyplívající možnost vzniku sporů o výši obvyklého nájemného. Cílem práce je snaha zvýšit informovanost o výši obvyklého nájemného u bytů v lokalitě Brno-střed. Zjištění vlivů, které ovlivňují výši dosahovaného nájemného u bytů bez cenové regulace pomocí systémového řešení systému podstatných veličin "SPV". Na základě toho výběr vhodných zdrojů pro vytvoření databází pro cenové podklady a analýza podstatných vlivů, které ovlivňují výši celkového nájemného i výši jednotkového nájemného. Těmito vlivy jsou dispozice bytu, lokalita a stav bytu. Přínos této práce spočívá ve vytvoření cenových podkladů a posouzení předcházejících vlivů pro výši nájemného i jednotkovou výši nájmu, které mohou sloužit jako zdroj dat pro další znalecké úkoly.
The motivation of this diploma thesis is the end of price regulation on December 31, 2012 lease revenues resulting from this one and the possibility of disputes over the normal rent. The aim of this work is an effort to raise awareness of the normal rent for apartments in the area of Brno-Center. Determine factors that affect the attainment of rental dwellings without a price control system design using the system of essential values "SPV". Based on the selection of appropriate resources to create a database for pricing documentation and analysis of the significant influences that affect the total amount of rent and rent of the unit. These influences are the apartment layout, location and condition of the apartment. The contribution of this work is to create materials and price impact assessment prior to the rental unit and rents, which may serve as a source for other expert tasks.
Description
Citation
MATRAS, T. Vytvoření cenových podkladů pro stanovení tržního nájemného v bytech pro lokalitu Brno - střed [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Realitní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (místopředseda) Ing. Milan Šmahel, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen) Ing. Andrea Pavlíková (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO