Návrh sítě NN pro 75 nových rodinných domů v obci Dambořice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cieľom tejto práce je návrh siete nízkeho napätia sedemdesiatich piatich rodinných domov v obci Dambořice. Na začiatku autor pojednáva o histórii prenosovej a distribučnej siete. Ďalším bodom práce je ustálený chod elektrickej siete. V teoretickej časti sú spracované rôzne metódy výpočtov lineárnych a nelineárnych sústav rovníc. Autor spracováva štyri metódy – metódu uzlových napätí, eliminácia bilančného uzla, Gauss-Seidlovu a Newtonovu metódu. V teoretickej časti sú spracované elektrické vlastnosti vonkajšieho aj káblového vedenia a ich rozdelenie. Práca taktiež pojednáva o transformátoroch, ich využití, typoch, vlastnostiach. Jednoduchosť autorovho návrhu má zredukovať používanie množstva elektrických prvkov viditeľných obyvateľmi.
Content of this thesis is medium voltage network design for seventy five houses in Damborice. At the beginning author discuss about history of transmission network and distribution network. Next topic is about steady state of network. In theoretic part are different solving methods of linear and non-linear simultaneous equations discussed. Author describes four methods – method of node voltages, elimination of balance node, Gauss-Seidel and Newton method. The electric properties of both the overhead transmission lines and cable lines and their variety are part of this work too. There is purpose, forms and parameters of transformers described. Simplicity of author’s design should reduce the usage of many electrical elements visible to residents.
Description
Citation
MAKUTA, P. Návrh sítě NN pro 75 nových rodinných domů v obci Dambořice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. (člen) Ing. Michal Krbal, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Kohout (člen) Ing. Jiří Potěšil (člen)
Date of acceptance
2015-06-11
Defence
Student seznámil velmi stručně a obecně komisi se svojí bakalářskou prací na téma „Návrh sítě NN pro 75 nových rodinných domů v obci Dambořice“, proto komise musela řadou otázek zjistit podrobnější informace o provedeném návrhu sítě uvedeném v BP. Student odpověděl na otázky oponenta a vedoucího práce, ale řadu připomínek ke zpracování BP student nezdůvodnil.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO