Vnitropodnikové směrnice vybrané firmy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby vnitropodnikových směrnic ve společnosti VH atelier, spol. s r.o. Cílem bakalářské práce je navrhnout povinné nebo doporučené vnitropodnikové směrnice, které budou splňovat požadavky společnosti a budou se řídit platnými současnými normami a předpisy.
The Bachelor‘s thesis is focused on creating internal guidelines for the VH atelier, spol. s r.o. company. Aim of this written work is to propose mandatory or recommended internal guidelines which will meet the company's requirements and will comply with current standards and regulations.
Description
Citation
HLAVÁČKOVÁ, P. Vnitropodnikové směrnice vybrané firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) Ing. Oto Lipovský (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Mgr. Jiří Pospíšil (člen) Ing. Josef Polák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-24
Defence
otázky vedoucího práce - zodpovězeno otázky oponentky - zodpovězeno Ing. Lipovský - myslíte si, že je dobře, aby měla společnost hodně směrnic nebo málo? zodpovězeno - jaké má zaměstnavatel další povinnosti, když zaměstnanec používá auto pro soukromé účely? zodpovězeno doc. Bartoš- v práci je, že zaměstnanec má povinnost do 10 pracovních dní po ukončení pracovní cesty předložit doklady, co se stane pokud tak neučiní? zodpovězeno - jak sněrnice, kterou jste vypracovala řeší např. výdaje za telefon? zodpovězeno částečně
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO