Nízkofrekvenční zesilovače

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem zapojení nízkofrekvenčního zesilovače, návrhem desky plošných spojů, realizací a ověření zesilovače měřením. Navrhovaný zesilovač má výkon 100 W na jmenovité zátěži 4 při napájecím napětím ±30 V. Šířka pásma zesilovače je 550 kHz.
The bachelor thesis deals with the involvement of the audio amplifier, design printed circuit boards, implementation and verification of measuring amplifiers. The proposed amplifier has an output of 100 W at nominal load 4 at a supply voltage of ± 30 V. The bandwidth of the amplifier is 550 kHz.
Description
Citation
DOLEŽEL, T. Nízkofrekvenční zesilovače [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Dr. Ing. Miroslav Patočka (předseda) doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Dohnal, Ph.D. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Veselka, CSc. (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Student prezentoval svou bakalářskou práci. Práce byla s výhradami kladně hodnocena vedoucím práce i oponentem. Student předvedl znalost zpracovaného tématu. Na otázky oponenta student s dopomocí odpověděl. Student představil komisi realizovaný zesilovač.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO