Využitie grafických procesorov pre univerzálne výpočty v priemyselných systémoch

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práca sa zaoberá možnosťami grafických procesorov v oblasti GPGPU. Obsahuje historické riešenia až po súčasné architektúry. Rovnako sú popísané grafické procesory od najväčších súčasných výrobcov, ich zameranie a ciele v budúcnosti. Pre implementáciu algoritmov pomocou GPU sú potrebné API rozhrania, ktoré ponúkajú rôzne možnosti prevedenia. Okrem CPU a GPU sa pre univerzálne paralélne výpočty využívajú i alternatívy ako FPGA a DSP, kedy je potrebné zvážiť cenovú a energetickú náročnosť. V práci je venovaná časť spôsobu komunikácie s hardwarom a moderným pamäťovým prístupom. Pre demonštráciu paralelného výpočtu bola uskutočnená implementácia násobenia matíc v OpenCL.
The thesis deals with the abilities of graphics processors for GPGPU. It contains historical solutions to contemporary design. There are also described graphics processors from the largest manufacturers of this time, their focus and goals in the future. For algorithms implementation using GPU, there are necessary APIs that offer various possibilities of execution. In addition to the CPU and GPU universal heterogeneous computing, there are alternatives such as FPGA and DSP so it is necessary to consider the price and energy cost. Part of the work is devoted to the communication possibilities with the hardware and advanced memory approaches. For demonstrating parallel computing an implementation of matrix multiplication in OpenCL was realized.
Description
Citation
LUKAČOVIČ, M. Využitie grafických procesorov pre univerzálne výpočty v priemyselných systémoch [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. (předseda) Ing. David Kubánek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Kovář, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lukáš Malina, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Mlýnek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Jaké typy problémů je dobré řešit s pomocí grafických procesorů? Jaké jsou obecně výhody a nevýhody použití více grafických procesorů současně? Popište vliv chyby na výsledek výpočtů při použití jednoduché a dvojité přesnosti. Koľko procesorov bolo použitých pre výpočet násobenia matíc? Aká je časová zložitosť výpočtu? Aký vplvy na dobu výpočtu má potreba presunu dát medzi pamäťami? Koľko krát bolo meranie opakované? Prečo sa musia presúvať dáta pre počítanie na CPU?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO