Vlastnosti a testování mobilních zařízení s OS Android

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práca sa zaoberá vytváraním aplikácie pre OS Android, získavaním informácií o zariadení a testovaním výpočtového výkonu. V tejto práci sa hovorí o historii, vývoji a architektúre OS Android. Je tu opísaný postup práce vývoja aplikácie pre OS Android. Výstupom tejto práce je aplikácia na zistenie informácii o mobilnom zariadení a na testovanie jeho výpočtového výkonu.
The work deals with creating applications for the Android OS, gathering information on mobile device and testing of computing power. In this theisis we talk about the history, development and architecture of the Android OS. Described here the application development fo Android OS. Process The output of this work is an application for finding information on the mobile device and to test the computational performance.
Description
Citation
RUŽIČKA, S. Vlastnosti a testování mobilních zařízení s OS Android [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Miloslav Filka, CSc. (předseda) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Grepl (člen) doc. Ing. Petr Münster, Ph.D. (člen) doc. Ing. Martin Kyselák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Otázky oponenta: V práci není uvedeno běhové prostředí Android runtime (ART). Uveďte základní rozdíl mezi Dalvik Virtual Machine a ART, a v jaké verzi Androidu ho lze nalézt?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO