Simulace operativní doby bezdrátové senzorové sítě v prostředí Matlab

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá vyvinutím energetického modelu bezdrátové senzorové sítě. Mezi hlavní vlastnosti bezdrátových senzorových sítí patří minimální spotřeba energie zařízení a maximální spolehlivost přenosu dat. Dále se v práci provádí simulace životnosti bezdrátové senzorové sítě s možností změny parametrů (chybovost, interval vysílání) která ovlivňuje spotřebu energie uzlu.
This bachelor’s thesis is concerned with developing the energy model for wireless sensor network. The main features of wireless sensor networks include minimum energy consumption and the maximum date reliability. Furthermore work will be done in simulation lifetime of wireless sensor networks with the possibility to change parameters (error rate, transmission interval) which affects the power consumption of the node.
Description
Citation
CHADIM, P. Simulace operativní doby bezdrátové senzorové sítě v prostředí Matlab [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc. (předseda) Ing. Milan Šimek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vojtěch Fiala (člen) Ing. Vladimír Červenka, Ph.D. (člen) Ing. Ľuboš Nagy, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Vysvětlete, proč byly použity skripty autora Sergii Iglina. Jakou část skriptů jste vytvořil sám? Proč byly zvoleny hodnoty k = 5, a = 30, b = 250 ve vztazích na spodním okraji strany 21? Jakým způsobem by bylo nutné změnit vztahy na straně 23 až 25, aby zohledňovaly snížení spotřeby při přepnutí vysílače do režimu příjmu potvrzení? Jak upravit simulační model aby zrcadlil reálné chování dané sítě? Dotazy k nedostatečné realizaci práce. Student nezodpověděl správně doplňující otázky k obhajobě. Simulační model je plně nefunkční.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO