Nízkošumová přepínatelná horní propust pro měřicí mikrofon

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V mojej bakalárskej práci som sa zameral na princíp frekvenčných filtrov, delenie filtrov a typy aproximácií. V prvej časti sa zameriavam na teóriu filtrov a návrh pasívneho filtra typu horná priepust. V druhej časti sa zameriavam na samotný návrh aktívnej hornej priepuste.
In my bachelor project I focused on the principle of the frequency filters, dividing of filters and types of approximations. In the first part I focus on the theory of filters and design of passive High-Pass Filter. In the second part I focus on the specific design of the active high-pass filter.
Description
Citation
DOKTOR, V. Nízkošumová přepínatelná horní propust pro měřicí mikrofon [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Olšák, Ph.D. (člen) Ing. Filip Buršík (člen) doc. Ing. Jan Hajný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO