Automatizace měření vlivu rušení na přenosové vlastnosti DSL modemů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá tvorbou softwaru pro ovládání injektoru šumu DLS-5410DC a generátoru šumu DLS-5800 pro realizaci automatizovaného měření přenosových charakteristik vedení při působení rušivých vlivů. První část práce se věnuje problematice rušení na DSL vedení a možnosti simulace rušení pomocí výše zmíňených přístrojů, v druhé části je popsán návrh a tvorba programu. Výsledný program umožňuje vzdáleně ovládat zadané přístroje, upravovat a aplikovat šumové profily. A provádět automatizované měření přenosových charakteristik vedení. Program byl vytvořen v jazyce C\# na platformě .NET Framework 4.0 v prostředí Microsoft Visual Studio 2012.
Goal of this work was to develop software to control noise injector DLS-5410DC and noise generator DLS-5800 and be able to perform automatized measurement of tranmission parameters of DSL line.The first part describes different noises on DSL line. In second part is described the software, how it was designed and developed. Software allows user to remote control devices, edit and apply noise profiles and perform automatized measurement of transfer characteristics. Software was programmed in C\# programming language on .NET Framework 4.0 platform. For programming was used Microsoft Visual Studio 2012.
Description
Citation
DVOŘÁK, T. Automatizace měření vlivu rušení na přenosové vlastnosti DSL modemů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D. (předseda) Ing. Pavel Šilhavý, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Sýkora (člen) Ing. Jiří Jeniš (člen) Ing. Zdeněk Martinásek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Komise se dohodla, že zadání práce nebylo splněno, což student sám uznal.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO