Bezdrátově řízený stmívač osvětlení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce je navrhnout a realizovat bezdrátově řízený stmívač osvětlení. Řídící jednotkou je mikrokontrolér CC430F513x od firmy Texas Instruments, jenž zajistí přenos dat od uživatele až k samotnému osvětlení. Informace se budou přenášet pomocí rádiové frekvence na kmitočtu 868 MHz. Návrh bude zahrnovat žárovkové osvětlení a úsporné LED zdroje světla, které jsou od výroby určeny k regulaci jasu.
The goal of this thesis is to design and realization wirelessly controlled light dimmer. The microcontroller CC430F513x made by Texas Instruments is used as a control unit. It ensures data transfer from a user to the lighting itself. Information will be transmitted by radio frequency at 868 MHz. The design will include light bulb lights and energy saving LED light sources, which are from manufacturer intended to regulate brightness.
Description
Citation
VÁVRA, J. Bezdrátově řízený stmívač osvětlení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (předseda) doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Bača, Ph.D. (člen) Ing. Zdenka Rozsívalová (člen) Ing. Marek Bohrn, Ph.D. (člen) Ing. Karel Pospíšil (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s řešením své diplomové práce a zodpověděl otázky oponenta. Předseda komise se dotazuje na velikost navrhnutého plošného spoje. Student odpovídá. Komise se dotazuje na funkci řešení bez PC. Student odpovídá. Co jste myslel vyhnutím se vysílači. Student odpovídá. Jak poznáte rozdíl mezi použitým světlem, regulace světelného zdroje? Student odpovídá. Provedl jste průzkum trhu s podobnými systémy? Student odpovídá. Dalo by se toto řešení použít pro řízení zářivek. Student odpovídá. Jakým způsobem byla vybrána spínací součástka, proč nebyla použita IGBT součástka? Student odpovídá. Zkoušel jste přenos a útlum signálu na jiných překážkách? Student odpovídá.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO