Strategie rozvoje sportu ve vybraném regionu.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá možnostmi dalšího rozvoje sportovních aktivit v oblasti města Třebíče. Budou analyzovány všechny možnosti zvýšení účasti populace na sportovních aktivitách u důležitých organizací města.
Bacelor thesis focus to the possibilities next development of sport in Trebic. There will be analyzed all possibilities for attendance increasing of population.
Description
Citation
VOTOUPAL, T. Strategie rozvoje sportu ve vybraném regionu. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management v tělesné kultuře
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc. (místopředseda) PhDr. Emilie Franková, Ph.D. (člen) Ing. Kristína Sághy Estélyi, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-20
Defence
otázky oponenta - částečně zodpovězeno PhDr. Emilie Franková, Ph.D. - Objasněte návrh DDM. - zodpovězeno Ing. Kristína Sághy Estélyi, Ph.D. - Název práce je "Strategie rozvoje sportu ve vybraném regionu", v čem spočívá vámi navrhovaná strategie? - nezodpovězeno - Navrhujete webové stránky, jaké jsou náklady na tento návrh? - nezodpovězeno doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. - Objasněte, proč jste zvolil název "Strategie rozvoje sportu ve vybraném regionu", když strategii jste dále nevytvořil? Kdo by byl realizátorem strategie? Jakou váhu přikládáte dotazníkovému šetření, které jste provedl? - zodpovězeno nedostatečně
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO