Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci zvoleného podniku, identifikovat slabé stránky v této oblasti a na základě provedené analýzy navrhnout opatření, vedoucích ke zlepšení finančního zdraví podniku. Tato bakalářská práce se zaměří na hodnocení finanční situace a provedení finanční analýzy společnosti San Marco s.r.o. mezi lety 2009-2012 pomocí ukazatelů finanční analýzy. Společnost San Marco s.r.o. provozuje dva rodinné penziony v Mutěnicích a vinný sklípek taktéž v Mutěnicích u Hodonína. V další části bakalářské práce bude bakalářská práce věnovat návrhům na zlepšení hospodářské situace podniku.
The goal of bachelor thesis is to evaluate financial situation of a chosen company, identify weak sides in this area and suggest measures leading to improvement of company’s financial health on the basis of this analysis. This bachelor thesis will focus on evaluating financial situation and completing financial analysis of San Marco s.r.o. between years 2009-2012 through indicators of financial analysis. San Marco company carries on two family pensions in Mutěnice and vine cellar, which is also in Mutěnice near Hodonín. The bachelor thesis will further take up on suggestions to improve economic situations of the company.
Description
Citation
ŘIHÁK, A. Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) Ing. Miroslav Loup, MBA (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (člen) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) Ing. Kristína Sághy Estélyi, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-26
Defence
Předložená bakalářská práce nebyla doporučena k obhajobě.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO