Analýza různých typů náhradních zapojení asynchronního motoru.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá náhradními zapojeními asynchronního motoru. Z topologického hlediska lze tato zapojení rozdělit na zapojení ve tvaru T-článku, -článku a -článku. Každý tvar zapojení má svoji užitečnost. V práci jsou odvozena jednotlivá náhradní zapojení a jsou popsány jejich vlastnosti. Z vlastností plyne jejich konkrétní aplikace. Práce obsahuje odvození vztahů pro přepočet parametrů z T-článku na -článek, z T-článku na -článku i pro přepočet opačný. Dále práce uvádí odvození vztahů pro momentovou charakteristiku ze všech tří náhradních zapojení. V praktické části je provedeno měření asynchronního motoru AOM090L02-16 za účelem identifikace parametrů náhradního zapojení. Identifikace parametrů je provedena dvěma různými metodami, které jsou v práci porovnány dosazením do odvozeného vztahu pro momentovou charakteristiku ve tvaru -článku. V závěru práce je provedeno srovnání užitečnosti náhradních zapojení.
The bachelor´s thesis is focused on equivalet circuits of the asynchronous motor. From the topological point of view, we can divide the equivalent circuits into T-network, -network and -network. Each of these circuits has its use. In the thesis are derived all of networks and are described their properties. Their use is deduced from properties. Next part is devoted to derivate reversible formulas between T-network and -network, T-network and -network. The thesis also include derivation of torque characteristic. The practical part is devoted to measuring of asynchronous motor AOM090L02-16 to identify parameters of equivalent circuit. The identification of the parameters is performed by two different methods of identification. The methods are compared by use in formula of torque characteristic. The last part is dedicated to comparison of usefulness of individual equivalent circuits.
Description
Citation
HALFAR, L. Analýza různých typů náhradních zapojení asynchronního motoru. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Dr. Ing. Miroslav Patočka (předseda) doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Dohnal, Ph.D. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Veselka, CSc. (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Student prezentoval svou bakalářskou práci. Práce byla kladně hodnocena vedoucím práce. Oponent měl k práci několik výtek. Student předvedl znalost zpracovaného tématu. Na otázky oponenta student odpověděl. Na otázky komise student také odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO