Analýza vybraných ukazatelů firmy Ligurský

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vybraných ukazatelů podniku prostřednictvím časových řad. Teoretická část práce popisuje definice a použité metody. Praktická část se zabývá aplikací metod a rozboru výsledků analýzy. Závěr je věnován zhodnocení a stanovení závěrů.
The bachelor´s thesis is focused for analysis of selected indicators of business through time series. Theoretical part describes definitiv and used metods. Practical part deal with aplication metods and breakdown of results. Closing part is devoted to evalution and determination of final conclusion.
Description
Citation
LIGURSKÝ, I. Analýza vybraných ukazatelů firmy Ligurský [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (místopředseda) JUDr. Marie Karasová (člen) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen) Ing. Petr Mikulica (člen) Ing. Pavel Svirák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-23
Defence
otázky oponenta práce - zodpovězeno Ing. Žižlavský - výsledky ke kterým jste dospěl - na základě čeho říkáte, že výsledky jsou dobré nebo špatné? Proč není srovnání s konkurecní? Cílem nemůže být analýza. Zodpovězeno částečně. JUDr. Karasová - co firmu vedlo k rozšíření se na trh kosmetiky? Jaký finanční efekt to pro firmu přineslo? Zodpovězeno doc. Zich - co je Váš návrh na řešení? nezodpovězeno Ing. Svirák - v cílech práce je napsáno, že výsledky použijete pro výhled do budoucnosti - kde v práci je ten výhled? Zodpovězeno částečně
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO